Максимално оползотворяване на СК енергията
#1
Идеята е да се ползва енергията в облачно време и при недостатъчно слънцегреене. В този режим СК загряват топлоносителя до ниска температура и усвоената топлина няма как да се подаде директно в системата за отопление. Включването на ТП решава проблема и увеличава ефективността на цялата отоплителна система. Нискотемпературния режим на СК увеличава ефективността им и намалява загубите от пренос. В клиповете по-долу са показани идеи за подобно отопление.Авторът предлага система с два буферни съда, ниско- и високотемепратурен, съхраняващи топлината съответно в облачно време и директно слънце. Варианти за подаване на топлина в системата:
-> Директно от буферите;
-> От високотемпературния буфер;
-> От високотемпературния буфер през ТП при t<30град.
-> От нискотемепратурния през ТП;
-> От СК през ТП.
Автоматиката може да се реализира с прости терморелета, управляващи ел. вентили. На практика системата става гъвкава и икономична, автоматично адаптираща се към външните условия.
Отговори


Отваряне на:


Потребители разглеждащи темата: 1 гост(и)