Статистика на форума
Общо Средно
Публикации: 414
Теми: 128
Потребители: 39
Публикации на ден: 0.28
Теми на ден: 0.09
Потребители на ден: 0.03
Публикации/потребител: 10.62
Теми на член: 3.28
Отговори на тема: 2.23
Главни
Най-нов потребител: Jonas
Потребители, които са публикували: 28.21%
Днешният топ публикуващ: Никой (0 публикации)
Най-популярен форум: Реални системи и резултати (78 публикации, 4 теми)

Най-популярни...
Най-много отговори в теми Най-разглеждани теми
Експериментално парно при mzk (39 отговора)
Проект за Подпокривен въздушен слънчев колектор! (24 отговора)
Измерване на мощност и енергия на СК (20 отговора)
Хистерезисен измерител (18 отговора)
Газова термопомпа (17 отговора)
Комбинирана водна система за отопление (16 отговора)
Вентилаторен конвектор (10 отговора)
Концепция за фотоволтаично електрозахранване (10 отговора)
Пиролизно горене (9 отговора)
Термопомпа въздух-вода (9 отговора)
Използване на B.G. (браун газ) (7 отговора)
Различният дизайн на Кузмов (7 отговора)
Ваккумно-тръбни колектори (7 отговора)
Магнитен отоплител (6 отговора)
Реплика на хидро-гравитационната установка на Михов (6 отговора)
Хистерезисен измерител (19 872 разглеждания)
Експериментално парно при mzk (17 318 разглеждания)
Проект за Подпокривен въздушен слънчев колектор! (15 575 разглеждания)
Измерване на мощност и енергия на СК (15 306 разглеждания)
Комбинирана водна система за отопление (14 979 разглеждания)
Bedini на Yoro (13 314 разглеждания)
Концепция за фотоволтаично електрозахранване (12 906 разглеждания)
Импулсни vs CC (постояннотокови) LED драйвъри (12 216 разглеждания)
Експерименти на mzk с ТТ (10 140 разглеждания)
Векторен анализ (10 014 разглеждания)
Използване на B.G. (браун газ) (9 468 разглеждания)
Пиролизно горене (9 277 разглеждания)
Сериен резонансен конвертор (8 890 разглеждания)
Регистрация / Forum registration (8 888 разглеждания)
Различният дизайн на Кузмов (8 705 разглеждания)