Статистика на форума
Общо Средно
Публикации: 444
Теми: 131
Потребители: 52
Публикации на ден: 0.25
Теми на ден: 0.07
Потребители на ден: 0.03
Публикации/потребител: 8.54
Теми на член: 2.52
Отговори на тема: 2.39
Главни
Най-нов потребител: teneke 8203
Потребители, които са публикували: 25%
Днешният топ публикуващ: Никой (0 публикации)
Най-популярен форум: Реални системи и резултати (96 публикации, 4 теми)

Най-популярни...
Най-много отговори в теми Най-разглеждани теми
Експериментално парно при mzk (51 отговора)
Проект за Подпокривен въздушен слънчев колектор! (24 отговора)
Измерване на мощност и енергия на СК (20 отговора)
Хистерезисен измерител (18 отговора)
Газова термопомпа (17 отговора)
Комбинирана водна система за отопление (16 отговора)
Пиролизно горене (15 отговора)
Вентилаторен конвектор (10 отговора)
Концепция за фотоволтаично електрозахранване (10 отговора)
Настройка на LPG инжекция (10 отговора)
Термопомпа въздух-вода (10 отговора)
Използване на B.G. (браун газ) (7 отговора)
Различният дизайн на Кузмов (7 отговора)
Ваккумно-тръбни колектори (7 отговора)
Магнитен отоплител (6 отговора)
Експериментално парно при mzk (49 666 разглеждания)
Хистерезисен измерител (30 965 разглеждания)
Проект за Подпокривен въздушен слънчев колектор! (30 763 разглеждания)
Комбинирана водна система за отопление (29 025 разглеждания)
Измерване на мощност и енергия на СК (27 773 разглеждания)
Регистрация / Forum registration (23 665 разглеждания)
Пиролизно горене (19 805 разглеждания)
Концепция за фотоволтаично електрозахранване (19 543 разглеждания)
Импулсни vs CC (постояннотокови) LED драйвъри (17 515 разглеждания)
Bedini на Yoro (17 495 разглеждания)
Ваккумно-тръбни колектори (16 251 разглеждания)
Сериен резонансен конвертор (15 536 разглеждания)
Газова термопомпа (15 524 разглеждания)
Експерименти на mzk с ТТ (14 932 разглеждания)
Използване на B.G. (браун газ) (14 656 разглеждания)