Статистика на форума
Общо Средно
Публикации: 423
Теми: 128
Потребители: 43
Публикации на ден: 0.27
Теми на ден: 0.08
Потребители на ден: 0.03
Публикации/потребител: 9.84
Теми на член: 2.98
Отговори на тема: 2.3
Главни
Най-нов потребител: Y.H.H.
Потребители, които са публикували: 30.23%
Днешният топ публикуващ: Никой (0 публикации)
Най-популярен форум: Реални системи и резултати (85 публикации, 4 теми)

Най-популярни...
Най-много отговори в теми Най-разглеждани теми
Експериментално парно при mzk (40 отговора)
Проект за Подпокривен въздушен слънчев колектор! (24 отговора)
Измерване на мощност и енергия на СК (20 отговора)
Хистерезисен измерител (18 отговора)
Газова термопомпа (17 отговора)
Комбинирана водна система за отопление (16 отговора)
Пиролизно горене (15 отговора)
Вентилаторен конвектор (10 отговора)
Термопомпа въздух-вода (10 отговора)
Концепция за фотоволтаично електрозахранване (10 отговора)
Използване на B.G. (браун газ) (7 отговора)
Различният дизайн на Кузмов (7 отговора)
Ваккумно-тръбни колектори (7 отговора)
Магнитен отоплител (6 отговора)
Реплика на хидро-гравитационната установка на Михов (6 отговора)
Експериментално парно при mzk (24 921 разглеждания)
Хистерезисен измерител (22 532 разглеждания)
Проект за Подпокривен въздушен слънчев колектор! (19 629 разглеждания)
Измерване на мощност и енергия на СК (18 555 разглеждания)
Комбинирана водна система за отопление (18 451 разглеждания)
Концепция за фотоволтаично електрозахранване (14 748 разглеждания)
Bedini на Yoro (14 329 разглеждания)
Импулсни vs CC (постояннотокови) LED драйвъри (13 962 разглеждания)
Регистрация / Forum registration (12 948 разглеждания)
Пиролизно горене (11 868 разглеждания)
Експерименти на mzk с ТТ (11 652 разглеждания)
Използване на B.G. (браун газ) (10 921 разглеждания)
Ваккумно-тръбни колектори (10 881 разглеждания)
Векторен анализ (10 752 разглеждания)
Сериен резонансен конвертор (10 512 разглеждания)