Статистика на форума
Общо Средно
Публикации: 454
Теми: 135
Потребители: 58
Публикации на ден: 0.23
Теми на ден: 0.07
Потребители на ден: 0.03
Публикации/потребител: 7.83
Теми на член: 2.33
Отговори на тема: 2.36
Главни
Най-нов потребител: admin.kardzhali@gmail.com
Потребители, които са публикували: 22.41%
Днешният топ публикуващ: Никой (0 публикации)
Най-популярен форум: Реални системи и резултати (96 публикации, 4 теми)

Най-популярни...
Най-много отговори в теми Най-разглеждани теми
Експериментално парно при mzk (51 отговора)
Проект за Подпокривен въздушен слънчев колектор! (24 отговора)
Измерване на мощност и енергия на СК (20 отговора)
Хистерезисен измерител (18 отговора)
Газова термопомпа (17 отговора)
Комбинирана водна система за отопление (16 отговора)
Пиролизно горене (15 отговора)
Вентилаторен конвектор (10 отговора)
Концепция за фотоволтаично електрозахранване (10 отговора)
Настройка на LPG инжекция (10 отговора)
Термопомпа въздух-вода (10 отговора)
Използване на B.G. (браун газ) (7 отговора)
Различният дизайн на Кузмов (7 отговора)
Ваккумно-тръбни колектори (7 отговора)
Магнитен отоплител (6 отговора)
Експериментално парно при mzk (82 886 разглеждания)
Проект за Подпокривен въздушен слънчев колектор! (46 298 разглеждания)
Хистерезисен измерител (42 687 разглеждания)
Комбинирана водна система за отопление (42 007 разглеждания)
Измерване на мощност и енергия на СК (40 206 разглеждания)
Регистрация / Forum registration (31 984 разглеждания)
Пиролизно горене (30 508 разглеждания)
Газова термопомпа (26 734 разглеждания)
Концепция за фотоволтаично електрозахранване (26 121 разглеждания)
Настройка на LPG инжекция (23 363 разглеждания)
Ваккумно-тръбни колектори (22 919 разглеждания)
Термопомпа въздух-вода (22 743 разглеждания)
Импулсни vs CC (постояннотокови) LED драйвъри (21 039 разглеждания)
Bedini на Yoro (20 969 разглеждания)
Сериен резонансен конвертор (20 845 разглеждания)