Модифициран хидротаран на Марухин-Кутенков
#1
Преобразувател на гравитационна енергия...

Авторски колектив
   
В.В.Марухин
  За автора - доктор на техническите науки;
  Образование - двигатели на летателните апарати;
  Научни интереси - алтернативна енергетика, хидрогазодинамика, аеродинамика, електроника.
В.А.Кутьенков
  За автора - кандидат на техническите науки;
  Образование - материали и изделия за енергиино оборудване;
  Научни интереси - алтернативна енергетика, турбоагрегати, енергиино оборудване.
В.И.Иванов
  За автора - доктор на техническите науки;
  Образование - хидравлични машини и средства за автоматизация;
  Научни интереси - алтернативна енергетика, хидроелектроцентрали, хидравлични помпи, хидродинамика, електрически и топлинни машини.

За принципа...
.pdf   Hydrotaran_maruhin.pdf (Размер: 303.49 KB / Сваляния: 24)
Изобретението...
.pdf   Maruhin_Patent.pdf (Размер: 139.14 KB / Сваляния: 4)
За стартирането...
.txt   Maruhin_start.txt (Размер: 3.92 KB / Сваляния: 8)

Настолна минихидроелектроцентрала...

           
Отговори
#2
Появи се ново видео с подробности за конструктивните особености и еволюцията на модификациите. Нещата са преинтересни, като особено впечатляват последните разработки на авторите. Експерименталните устройства работят, съгласно изчисленията, но с ниска надеждност, поради клапанната конструкция плюс хидротурбина и генератор. В добавка размерите и теглото за по-сериозни мощности са огромни, което определя съответно сложната изработка, настройка и цена. В процеса на работа и експерименти се стига до (р)еволюционна констструкция, наречена "хидроударен колебателен контур" с единствен клапан, стартиращ процеса. Клапанът има допълнително гумена мамбрана, която се взривява с цел максимална скорост на отваряне. Липсата на други клапани увеличава значително честотата на хидроударите(кХц), съответно намалява размерите на устройството при дадена изходна мощност. На подобен принцип работи установката във видеото от предния коментар. Разработчиците се отказват от потопени варианти с определено налягане на водния стълб. Те просто помпат газ в метален цилиндър, частично пълен с течност за да имитират статичното налягане на водния стълб. Размерите намаляват драстично. Последно се отказват от вариант с турбина и ел. генератор. Електричеството се генерира от пиезоелемент със специална конструкция и последващо преобразуване от сравнително проста електроника. Това значително повишава ефективността и намалява размерите, според снимковия материал.


Прикачени файлове Миниатюри
               
Отговори
#3
Данни от експериментите:
  Електрогенериращ модул 500кВт с клапанна конструкция:
    Проектна маса 36т;
    Височина 7м;
    Диаметър 3м;
    Входен клапан:
      Диаметър 800мм;
      Дължина 2000мм
      Ход 200мм;
      Честота ~3Хц
  Електрогенериращ модул 156кВт(проектно) с хидроударен колебателен контур и пиезоелемент:
           
    Дължина 1000мм;
    Диаметър 200мм;
    Маса 180кг;
    Начално налягане ~150-170МПа
    Хидроударно налягане 243 МПа за време t3=0.3мс;
   
    Честота ~2200Хц;
    Енергия на пиезоелектрика при всеки цикъл на нагнетяване 59Дж за време 0.3мс;
    Енергия на хидроудара 1675Дж;
    КПД~0.035
    Палучена ел.мощност 127кВт
    Генераторът е работил две години в лабораторни условия пре различна температура и натоварване без изменение на изходните параметри и работното налягане. При последващата експлоатация е установено 3-4% загуба на изходна мощност за година без загуба на началното налягане в резервоара. Това се обяснява с промяна параметрите на пиезоелемента във времето.
  Електрогенериращ модул 1500кВт, развитие на модул 156кВт:
   
    Размери същите;
    Подобрена конструкциа на нагнетателната тръба;
    Пиезоелемент от твърда пиезокерамика с форма на тънкостенен цилиндър;
    Енергия на пиезоелектрика при всеки цикъл на нагнетяване 425Дж за време 0.35мс;
    Честота на хидроударите 2857Хц
Отговори
#4
Въпрос: Реално ли е това устройство?..
Отговор: Колкото е реален хидравличният удар!!!...
Въпрос: Принцип на работа?
Отговор: Преобразува статичното налягане на воден стълб посредством периодични незатихващи хидравлични удари.
Въпрос: Как се получава хидравличния удар?
Отговор: При рязко спиране на воден поток, движещ се с определена скорост и кинетична енергия.
Въпрос: Как протича процеса?
Отговор: Със скоростта на звука във водна среда и налягане, по-високо от това на водния стълб.
Въпрос: Как се стартират незатихващите хидроудари?
Отговор: Еднократно с отваряне и затваряне на ударен клапан.
Въпрос: Прилики с класическия хидротаран?
Отговор: Единствено хидравличния удар.
Въпрос: Нарушават ли се известните физични закони?!
Отговор: Не!!!...
Въпрос: Ефективност (енергия на хидравличния удар/получена енергия)?
Отговор: Винаги под 100%!...
Въпрос: Има ли СЕ?..
Отговор: Да, енергията се получава без какъвто и да е външен енергоизточник. В този смисъл енергията е свободна. Exclamation
Отговори
#5
Схема на 3-клапанната конструкция. Разликата с класическия хидротаран е входният клапан, който отсича водния поток и дава възможност за работа в подводно положение на устройството. Реално този клапан превръща статичното налягане на водния стълб в импулсно такова...
   
Анимация на пусковия процес с първата ударна вълна и незатихващите хидроудари. Конструкцията е потопена във воден резервоар, като изходната тръба е над водното ниво ...
       
...при последващите незатихващи хидроудари пусковия ударен клапан остава затворен. Предполага се, че въздухът от "сливной бак" е изтеглен предварително или може да се изтласка в околното пространство.
Тестов вариант на конструкцията...възможна схема...и резултати.
           
Отговори
#6
Презентация в Германия - YouTube видео 05.08.2019...
Отговори


Отваряне на:


Потребители разглеждащи темата: 1 гост(и)