Телеграфни съкращения
#1
Често употребявани телеграфни съкращения

? ..--..
/ -..-.

ABT = about
AGN = again
AS = wait
BK = break - за да се остави пауза, ама каква точнп...?
BTU = back to you и не е TU, което е thank you
C = yes/correct
CFM = confirm
CALL / CS ...
DR = dear
FER = for
GA = go ahead / good afternoon
GM = good morning
GE = GOOD EVENING
GN = good night
GL = good luck
NIL = nothing
U = you
N = no; 9 (като nine)
T = 0 (като единично тире на -----–
TU = thank you
SN = soon
WX = weather

PSE AGN U CALL
SORRY QRM PSE AGN U CALL K
QRS

TKS FOR CALL U 599 tu

599 може и като 5nn
100 като 1tt
10 като 1t


Източници: https://cwops.org/wp-content/uploads/201...ations.pdf
Отговори


Отваряне на:


Потребители разглеждащи темата: 1 гост(и)