Топлоносител: въздух
#1
Въздухът е дискутиран в някои теми тук като опция за топлопренасяне - слънчеви колектори и пр. Ползва се и понякога са допълнително или основно отопление и т.н.

Набързо нахвърлям полезни сламки, в случай на необходимост за изчисление.

Най-важното, специфичната топлина на въздуха при нормлани условия е около 4 пъти по-ниска от тази на водата. Т.е. ако имаме печка с водна риза, помпа и дебит на водата да речем 0.5 kg/s (30 kg/m), dt 10 oC, това са около 20 kW мощност. За въздух ще трябват или 4 пъти по-голям дебит при същата dT или 4 пъти по-голяма dT при същия дебит (в килограми!).

Изчислението като цяло може да бъде доста по-сложно, но като най-проста база се взема 1 kJ/kg специфичен топлинен капацитет за въздуха (спрямо 4.187 kJ/kg за водата).

Може да се ползва изобарна специфична топлина (топлинен капацитет) (при постоянно, неизменно налягане) или изохорна специфична топлина (при постоянен обем).

Въздухът е смес от газове, основно азот и кислород. Влияние указва и влажността във въздуха.

Масата на въздуха при стандартни условия е около 1.2 kg/m3

Повече информация на следните линкове:
https://www.engineeringtoolbox.com/air-s...d_705.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Density_of_air
https://www.engineeringtoolbox.com/water...d_162.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_capacity
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D...0%B5%D1%82
Отговори
#2
Здравей mzk, като друг недостатък на въздуха мога да посоча усложняването и оскъпяването на преноса на топъл въздух на голямо разстояние.
Но той си има и сериозни предимства като:
- Отпада нуждата от сериозна херметизация на въздухопроводите, освен това тя се изпълнява много лесно с всякакви подръчни средства;
- При производствени помещения, които се използват предимно денем, може да се направи директна циркулация на въздуха през панела и неговото връщане обратно в помещението. Така ще се осигури по ниска температура на циркулиращият въздух и съответно по малки загуби от делта Т.
- Лятно време когато и топлината е най много и панелите стават излишни, затопленият въздух може да се използва за изсушаване на различни продукти като: стърготини, хранителни продукти и топло акумулиращи химикали. По този начин системата на въздух става всесезонна и много по ефективна.
Отговори


Отваряне на:


Потребители разглеждащи темата: 1 гост(и)