Аналогов
Оранжерия - източник на енергия - Версия за принтиране

+- Аналогов (https://analogov.com)
+-- Форум: ВЕИ / Renewables (https://analogov.com/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Форум: Слънчево отопление / топла вода (Solar heating / hot water) (https://analogov.com/forumdisplay.php?fid=25)
+--- Тема: Оранжерия - източник на енергия (/showthread.php?tid=132)Оранжерия - източник на енергия - veipoer - 29-03-2019

Оранжерията като източник на топлинна енергия?
  Нека помислим...
 Да приемем че за отоплението на 100 куб. м. Оранжерия са нужни по 20-40 Вата на куб. м. Ако площа на оранжерията е 40кв.м. то в рамките на ден могат да се генерират над 100 КВт. Ч. слънчева топлинна енергия. Известно е че през деня имаме излишък, а през ноща недостиг на топлинна енергия. Ако тази енергия се акумулира във воден резервоар, то ще може да се осигури по-благоприятен микроклимат за растенията.