Аналогов

Пълна версия: Замяна на R22 с модерни хладилни агенти
В момента виждате орязана версия на нашия форум. Вижте пълната версия с подходящо форматиране.
Предлагам следната статия от сайта klimatik.org

http://www.klimatik.org/articles.php?article_id=130

Цитат:След влизане в сила от 01.01.2010 година на забраната за продажба и използване на „свеж” фреон R22 (Старият фреон от климатика може да се източи, пречисти и върне в системата) много от монтираните климатици преди две, три години ще бъдат поставени извън закона, ако се налага зареждане с фреон R22 при техният ремонт, демонтаж и монтаж. Много от тези климатици са сравнително нови, (на две или три години) някои от които са дори в гаранция. Какво да правим с тях? Да ги изхвърлим ли, та някои не са никак евтини? Естествено, че има решение и то е подмяна на фреона R22 в климатика с фреон, който е разрешен. Нека да разгледаме съществуващите алтернативи.
Обикновено има три фреона, които са предлагани като потенциални алтернативни заместители, а именно R407C (смес на difluoromethane (R32), pentafluoroethane (R125) и R134a), R410A (смес на R32 и R125) и R417A (смес на R125, R134a и R600). Всичко тези смеси покриват необходимите критерии да бъдат класифицирани като фреони с най-ниския риск за токсичност и възпламеняемост, а и са разрешени за използване.

Фреона R407C има физически показатели подобни на R22 и следователно може да се използва в климатиците. Много от техниците занимаващи се с ремонт на климатици, до сега заместваха фреона R407C с фреон R22 и при правилна дозировка на количеството фреон климатикът проектиран да работи с фреон R407C работи по добре с фреон R22. Но тази замяна е еднопосочна R407C cе използва с новите напълно синтетични смазочни материали (PO) и не е подходящ за минералните масла (MO) с които работи фреона R22. Ако искаме да заменим фреон R22 с фреон R407C задължително трябва да сменим и маслото, което не е никак лесна и евтина процедура.

Фреона R410A също така изисква използването на напълно синтетични смазочни материали но и има различни физични показатели от тези на фреон R22. Hа пример налягането на наситена пара при 40C° за фреон R410A е почти 60% повече отколкото при фреон R22, и следователно неговото използване за замяна на фреон R22 ще е съпроводено освен с подмяна на маслото и с подмяната на цели механични възли в климатика, което не е икономически оправдано.

Несъмнено R407C и R410A както споменаха по-горе са потенциални заместители на фреон R22, но на практика това е осъществимо при изграждането на нова хладилна или климатична система или при проектирането и производството на нови домашни климатици. Това ни кара да се съсредоточим върху използването на фреон R417A (ISCEON® 59) при подмяната на фреон R22 в съществуващите климатици работещи с забраненият фреон и традиционно използващи минерално масло или бензолни масла на алкилна основа.

Фреон R417A (ISCEON® 59) е бил първоначално развиван да замени фреон R22 в климатичните инсталации и домашните климатици, но той може и да се използва успешно и в хладилните инсталации на големи търговски обекти. Това единствения фреон с 0 (ODP) който може да се използвана с минерални, алкил бензолни или напълно синтетични смазочни масла. Фреон R417A (ISCEON® 59), както и Фреон R407C, има аналогични физични свойства с фреон R22, обаче той е проектиран да позволява да бъде използван с традиционни минерални или алкил бензолни смазочни материали. Тази факт прави R417A (ISCEON® 59) идеален за употреба в съществуващите климатични и хладилни инсталации (Високо температурни) без трудоемки промени и подмени със скъпи хигроскопични polyol ester смазочни материали.

Още една статия за R407 (български)
http://www.service-ruse.eu/info/ref/R22_na_R407C.html

Сравнение с R407 и R417
http://www.eurocooling.com/articlerhodia.htm