Аналогов

Пълна версия: Топлообменници - изпарители и кондензатори
В момента виждате орязана версия на нашия форум. Вижте пълната версия с подходящо форматиране.
Изпарител

Температурата в изпарителя обикновено е между 1 и 7 градуса (независимо дали е топлообменник за въздух или вода). Работа под 1 градус увеличава вероятността за заскрежаване на топлообменника (ако охлажда въздух) или замръзване на водата (ако охлажда вода). Работата на по-високи температури на изпарение намаля ефективността на компресора.

Кондензатор

Може да бъде охлаждан с вода или въздух. Налягането на нагнетяване от компресора (compressor's discharge pressure) зависи от динамиката на топлоотнемане. Топлопреносът зависи от температурата на охлаждащата среда, площта на топлообменника и т.н. Причината за по-ниски температури на кондензация е, че колкото по-ниска е температурата на кондензация в топлообменника, толкова по-ниско е налягането в кондензатора, съответно компресорът е по-разтоварен.
(Демек колкото по-ниска е температурата на топлообменника, толкова по-ефективен е компресора - вместо да помпа здраво и да вдига налягане (и губи повече енергия), помпи по-малко и с по-ниско налягане).

Ефективността се повишава при увеличаване температурата на изпарение и намаляване температурата на кондензация.

(HVAC Fundamentals, гл. Air conditioning systems, стр. 90)