Аналогов

Пълна версия: Хладилни агенти
В момента виждате орязана версия на нашия форум. Вижте пълната версия с подходящо форматиране.
Видове, COP (коефициент на преобразуване) при различни фреони при даден компресор.

Статията може да е неточна, да съдържа грешки и т.н. Нека служи само като ориентир.

Източници:
http://www.achrnews.com/articles/94354-c...-selection
https://www.youtube.com/watch?v=s6BS8K1526M
http://www.allchemi.com/rus/refregerants/

R22
Калкулатор за прегряване (superheat)
https://github.com/BrandonLWhite/Superheat-Calculator (Прикаченият файл).

R-410A
https://www.chemours.com/Refrigerants/en...A_push.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/R-410A
http://emea.forane.com/export/shared/.co...-chart.pdf
http://www.eurocooling.com/public_html/articler410a.htm


R-134A - http://www.pfri.uniri.hr/~pkralj/R134a_t...rop_si.pdf
Калкулатор за R-134A - http://www.peacesoftware.de/einigewerte/r134a_e.html

В общи линии текущите фреони в масова употреба (безопасни - безвредни или слабо вредни за околната среда; слабо токсични и/или слабо запалими) са R-134A и R-410A, като R-410A има по-добри свойства на топлопренасяне.

R - в началото отбелязва refrigerant - хладилен агент.
Серии хладилни агенти:
R-400 - зеотропни;
R-500 - азеотропни;
R-700 - неорганични съставки;
Ако в дадена серия хладилни агенти някой производител състави нов хладилен агент, той получава следващото свободно число. Ако друг производител представи състав от същите компоненти, получава същото число. Ако съставът е същия, но тегловите пропорции са различни - получава същото число, но с индекс някаква буква от азбуката.

Чисти хладилни агенти - R-22, R-12, R-134A - молекули само от един тип; не си променят състава при изпарение или кондензиране.

Азеотропни - R-500, R-502, R-507 - смес от два чисти хладилни агента, чиято комбинация формира трети различен тип хладилен агент с нови свойства.

Зеотропни - R-401A, R-402A, R-409A - смес от 2-3 различни хладилни агента, които не правят азеотропна смес.
------------------
Хладилните агенти съставено от хлор-флуор въглерод (R-500, R-502, R-12) са период на разпад до 40 години и се издигат до озоновия слой преди да са се разпаднали и към днешно време би трябвало да не се използват. Един атом хлор унищожава до 100000 молекули озон.
------------------
HCFC - R-22, R-123, R-124
------------------
HFC - R-134A, R-401A; R-507
Прикачвам полезен документ с подробни обяснения за R410A и R744

https://www.ideals.illinois.edu/bitstrea.../CR039.pdf