Аналогов

Пълна версия: Термопомпи с директно изпарение
В момента виждате орязана версия на нашия форум. Вижте пълната версия с подходящо форматиране.
Термопомпи с директно изпарение в слънчеви колектори или т.н. Термодинамични системи. При слънце през деня COP стига до 7-8.
Геца интересно, ще споделиш ли дали системата ще е комбинирана и с друг изпарител последователно.
Този модел сме го коментирали с MZK
[attachment=301] [attachment=302]
Този тип ТП са реално слънце/въздух-вода. Изпарителят се състои от един или няколко панела с лабиринт от канали за фреон, загрявани дирктно от слънцето. Работят също и с конвективен топлообмен от въздух и дъжд, но със значително по-нисък COP. Такава система има смисъл при загряване на голям буферен обем, когато COP е висок. Въпреки рекламираните предимства подобна ТП има и недостатъци, за които не се говори Smile Панелите имат по-ниска температура от външната среда в режим отопление, когато не са огрети от слънце и разчитат на конвективен въздушен топлообмен. При ниска температура на въздуха и висока влажност няма начин да не се получава конденз или обледеняване.
[attachment=303] [attachment=305]
Дългите тръбни връзки увеличават загубите по трасето, а увеличеният им брой влошава надеждността и повишава риска от утечка. Друг проблем е по-голямата консумация на компресора, вследствие увеличеното хидравлично съпротивление на тръбния път и лабиринта в панелите. Не на последно място е сравнително високата цена на системата. По-долу са показани схеми на сериино свързани към климатик панели и резултати, подредени в таблица. Червеният цвят е за режим отопление.
[attachment=298] [attachment=299] [attachment=300]
В крайна сметка се говори за повишаване на ефективността в режим отопление на ТП въздух-въздух/вода до 1.6 пъти, което едва ли ще оправдае допълнителната инвестиция. Нещата са комплексни и не е много ясно какъв е опита от експлоатация на системата.
Не знам дали е възможно да се сметне КОПа на хибридна система от вакуумни тръби с антифриз, топлообменник и термопомпа с фреон? Тогава при загуба от десетина процента от греенето ще се избегнат доста от недостатъците цитирани в горния пост.
Малко мисли относно схемите на свързване на термодинамичните панели. Мястото им е след въздушната пита, за да се осигури режимът й на работа. При отнемане на  топлина от околния въздух питата винаги има по-ниска температура. След това вече фреонът може допълнително да се подгрее от слънцето, така че компресорът да се разтовари в някаква степен.
Тук ми се въртят мисли за поевтиняване на системата посредством подгряване на фреона директно или индиректно във вакуумни тръби. Друг вариант е директното подгряване на питата със слънчев концентратор или предварително загрят въздух във въздушни слънчеви панели.