Аналогов

Пълна версия: За форума / About the forum
В момента виждате орязана версия на нашия форум. Вижте пълната версия с подходящо форматиране.
Форум analogov.com е създаден за обмен на идеи и опит в сферата на свободната енергия и съпътстващите я области. Основната цел е екипност, кооперация между участниците и съвместна работа върху различните проекти. Форумът се управлява еднолично, по усмотрение на създателите му.

За да участвате е необходимо да сте технически компетентен, да имате желание за открит диалог с останалите посетители, да излагате ясно и грамотно идеите си, както и да имате (поне минимален) практически опит в изследвания проблем. Самолюбие, грубост, лицемерие и заяждане, неуважение и т.н. ще доведат до бърза деактивация на вашия профил.

При желание за участие, моля пишете на info (маймунка) analogov (точка) comAnalogov.com is made for ideas and experience exchange in the field of free energy, renewable energy and the accompanying fields. Our main aim is colaborative work. The forum is governed absolutely according to the will of its creators.


In order to participate you have to be technically competent, to have willingness for open dialogue with the remaining participants, to represent clearly and well your ideas as well as to have (at least minimal) pracital work on the problem. 

Selfishness, arogance, hipocrisy, nagging, disrespect and so on would cause deactivation of your profile.