Аналогов

Пълна версия: Софтуер и калкулатори при термопомпени и климатични инсталации
В момента виждате орязана версия на нашия форум. Вижте пълната версия с подходящо форматиране.
Долните две програмки се намират на следния сайт: http://www.en.ipu.dk/Indhold/refrigerati...lpack.aspx
http://www.en.ipu.dk/~/media/koele-og-en...ck150.ashx - CoolPack - безплатна
http://www.en.ipu.dk/Indhold/refrigerati...20Pro.aspx - Pack Calculation Pro - платена